Synchronized Skating

Loading widget...
Synchronized Skating Links
Schedule
Results
Nov 10, TBD - Hillsboro, NC
at
Synchronized Skating
Carolina Synchro Classic
DAYS
HOURS
MINS
SECS
Synchronized Skating
at Carolina Synchro Classic
Nov 10, TBD - Hillsboro, NC

Synchronized Skating
at Carolina Synchro Classic
Nov 11, TBD - Hillsboro, NC

Synchronized Skating
at Kalamazoo Kick Off
Nov 17, TBD - Kalamazoo, MI

Synchronized Skating
at Dr. Porter Synchronized Skating Classic
Dec 1, TBD - Ann Arbour, MI

Synchronized Skating
at Dr. Porter Synchronized Skating Classic
Dec 2, TBD - Ann Arbour, MI

Full Schedule

Feb 24
Synchronized Skating
at U.S. Synchronized Skating Championships
9th Place

Jan 20
Synchronized Skating
at Eastern Synchronized Skating Sectionals
4th Place

Jan 19
Synchronized Skating
at Eastern Synchronized Skating Sectionals
4th Place

Dec 10
Synchronized Skating
at Cape Cod Classic
2nd Place

Dec 9
Synchronized Skating
at Cape Cod Classic
2nd Place

More Recaps

·