Synchronized Skating

Player Information

No Player Found

Synchronized Skating Links
Schedule
Results
Aug 24, 9:00 AM - LaHaye Ice Center
vs.
Synchronized Skating
Bootcamp
DAYS
HOURS
MINS
SECS
Synchronized Skating
vs. Bootcamp
Aug 24, 9:00 AM - LaHaye Ice Center

Synchronized Skating
vs. Bootcamp
Aug 25, 9:00 AM - LaHaye Ice Center

Synchronized Skating
vs. Tryouts
Aug 27, TBD - LaHaye Ice Center

Synchronized Skating
at Carolina Synchro Classic
Nov 10, TBD - Hillsboro, NC

Synchronized Skating
at Carolina Synchro Classic
Nov 11, TBD - Hillsboro, NC

Full Schedule

Feb 24
Synchronized Skating
at U.S. Synchronized Skating Championships
9th Place

Jan 20
Synchronized Skating
at Eastern Synchronized Skating Sectionals
4th Place

Jan 19
Synchronized Skating
at Eastern Synchronized Skating Sectionals
4th Place

Dec 10
Synchronized Skating
at Cape Cod Classic
2nd Place

Dec 9
Synchronized Skating
at Cape Cod Classic
2nd Place

More Recaps

·