2012-2013 Course Fees: MUSC

MUSC 111 Piano Class I $22.50
MUSC 112 Piano Class II $22.50
MUSC 120 Voice Class $30.00
MUSC 121 Voice (Freshman) $30.00
MUSC 141 Keyboard Instruments (Freshman) $30.00
MUSC 151 Strings/Brass/Woodwinds/Percussion (Freshman) $30.00
MUSC 184 Marching Band I $10.00
MUSC 194 Wind Ensemble I $150.00
MUSC 221 Voice (Sophomore) $30.00
MUSC 241 Keyboard Instruments (Sophomore) $30.00
MUSC 243 Piano Class III $22.50
MUSC 244 Piano Class IV $22.50
MUSC 245 Piano Class V $30.00
MUSC 246 Piano Class VI $30.00
MUSC 251 Strings/Brass/Woodwinds/Percussion (Sophomore) $30.00
MUSC 321 Voice (Junior) $30.00
MUSC 341 Keyboard  Instruments (Junior) $30.00
MUSC 351 Strings/Brass/Woodwinds/Percussion (Junior) $30.00
MUSC 398 Junior Recital $40.00
MUSC 421 Voice (Senior) $30.00
MUSC 441 Keyboard Instruments (Senior) $30.00
MUSC 451 Strings/Brass/Woodwinds/Percussion (Senior) $30.00
MUSC 484 Marching Band II $10.00
MUSC 494 Wind Ensemble II $150.00
MUSC 498 Senior Recital $40.00